Святитель Митрофан (в схиме Макарий), епископ Воронежский (1703)

Житие святителя  Митрофана, епископа Воронежского (1703)

Духовное завещание святителя Митрофана Воронежского

Какон святителю Митрофану Воронежскому

Акафист святителю Митрофану Воронежскому

Тропарь святителю Митрофану, епископу Воронежскому, глас 4

Правило веры и образ кротости / словом и житием пастве твоей, отче смиренномудре Митрофане, был еси. / Темже и во светлостех святых / солнца светлейше возсиял еси, / венцем нетления и славы украшаемь, / моли Христа Бога / стране нашей и граду твоему в мире спастися.

Мо­лит­ва святителю Митрофану, епископу Воронежскому

О свя­ти́­те­лю о́т­че Мит­ро­фа́­не! При­ими́ сие́ ма́­лое мо­ле́­ние от нас, гре́ш­ных раб Бо́­жи­их (име­на́), к те­бе́ при­бе­га́ю­щих, и те́п­лым тво­и́м пред­ста́­тель­ством умо­ли́ Го́с­по­да и Бо́­га на́­ше­го, Иису́­са Хри­ста́, я́ко да по­да́ст нам со­гре­ше́­ний на́­ших про­ще́­ние и из­ба́­вит нас от бед, пе­ча́­лей, ско́р­би и бо­ле́з­ней ду­ше́в­ных и те­ле́с­ных, об­дер­жа́­щих нас; да по­да́ст вся на по́ль­зу на­стоя́­ща­го жи­тия́ на́­ше­го по­тре́б­ная; да да́­ру­ет нам скон­ча́­ти жи­тие́ сие́ при­вре́­мен­ное в по­кая́­нии и да спо­до́­бит нас, гре́ш­ных и не­до­сто́й­ных, Не­бе́с­на­го Ца́рст­вия Сво­его́, во е́же со все́­ми свя­ты́­ми сла́­ви­ти Его́ без­ко­не́ч­ное ми­ло­се́р­дие, со Без­на­ча́ль­ным Его́ От­це́м и Свя­ты́м и Жи­во­тво­ря́­щим Его́ Ду́­хом, во ве́­ки ве­ко́в.